dinsdag 14 maart 2017

Uilenburgercomplex kans voor VM

Villa Mazzelsteijn heeft gesproken bij de behandeling van het Program van Eisen voor de ontwikkeling van het Uilenburgercomplex.
Wij hebben het Joodse karakter van dit stukje Uilenburg benadrukt aan de leden van de Bestuurscommissie Centrum. 
Het terrein is rondom de onderwijzerswoning van de vooroorlogse Rosenthalschool. Alle kinderen en onderwijzers van deze school zijn naar de vernietigingskampen vervoerd. De school zelf is afgebroken. Daarna kwamen er diensten van de Gemeente Amsterdam op dit terrein. Nu wil de Gemeente dat er woningen en bedrijfsruimtes komen, maar vraagt heel veel geld voor het terrein. VM pleit ervoor dat een deel van de woningen wordt bestemd voor Joodse ouderen met een beperkt inkomen, zodat zij op een voor hen relevante lokatie elkaar kunnen bijstaan en samen deel kunnen nemen aan activiteiten in het Joods Cultureel Kwartier waar dit stukje Amsterdam toe behoort. We hebben dit project het Rosenthalhofje genoemd. 
Bestaande bebouwing Uilenburgercomplex met linksonder de onderwijzerswoning van de voormalige Rosenthalschool en linksboven de gedroomde lokatie van het Rosenthalhofje, direct naast de Uilenburgersjoel. Deze bebouwing blijft bestaan, nieuwbouw komt eromheen.

Het plangebied met de bestaande bebouwing en in lichte kleur geplande nieuwbouw; 
rechtsboven de Uilenburgersjoel.