vrijdag 20 mei 2016

Erfpachtvrij kaveltje voor Mazzelsteijn

De beste besteding van de erfpachtcompensatie is een erfpachtvrije kavel zodat er betaalbaar gebouwd kan worden voor Joodse 55-plussers die op een relevante plek oud willen worden.
Een relevante plek is bij een gebouw waar men dagelijks iets leuks of nuttigs kan doen zoals bij Lev of Crescas, of bij de grootste synagoge van Nederland aan de Kop Zuidas. Of naast de gerenoveerde Uilenburgersjoel waar de Gemeente Amsterdam een leegstaand bedrijventerrein beheert. Wethouder Ivens van wonen kan deze bestemming geven aan deze Gemeentekavel.

Voorpagina Het Parool 17 mei 2017

Midden op het Gemeenteterrein op Uilenburg staat de onderwijzerswoning ooit behorend tot de Sophie Rosenthalschool. Deze school voor arme joodse kinderen is in 1943 'leeggehaald'. Geen van de kinderen noch hun ouders overleefden de deportatie uit Amsterdam. De school werd gesloopt.
De onderwijzerswoning kan een tweede leven krijgen als gezondheidscentrum voor de hele buurt met daaromheen woningen voor senioren die op een beschermde plek met een levendige sjoel naast de deur ouder kunnen worden. Net als vroeger is wonen naast een 'clubhuis' zoals een sjoel belangrijk geworden nu we maximaal lang thuis moeten wonen. Vooral voor deze ouderen die veel minder familie om hen heen hebben dan de meeste Nederlanders, is wonen in verbondenheid cruciaal.

Laten we de erfpachtcompensatie gebruiken voor hen die het nodig hebben: de stille armen in de Joodse gemeenschap; de kindoverlevenden die graag in een vertrouwde omgeving de herfst van hun leven tegemoet zien; alleenstaanden die kort na de oorlog zijn geboren en aan wie de welvaartsjaren voorbij zijn gegaan. 

Het leegstaande Gemeenteterrein Nieuwe Uilenburgerstraat 59

woensdag 18 mei 2016

Erfpachtaanbieding boven water

Na lang aandringen is de passage uit de erfpachtaanbieding met daarin Villa Mazzelsteijn door de Dienst Zuidas verstrekt. Dat maakt een WOB-verzoek overbodig.

De erfpachtaanbieding betreft het deel van de H-kavel, zie onderstaand kaartje van het plangebied, dat grenst aan de LJG-Amsterdam, op de kaart omringt door water.

Uit deze erfpachtaanbieding: “Voor de ontwikkeling van kavel H1 en H2 geldt dat de ontwikkelaar 1.600 m2 gebruiksoppervlakte moet realiseren in het goedkope segment. Afgesproken is dat de ontwikkelaar aan Stichting "Villa Mazzelsteijn" een eerste recht van huur aanbiedt, met een gestanddoening periode van drie maanden.”

Ons commentaar, doorgegeven aan wethouder Ivens van wonen:

"Klinkt mooi zo op het oog, maar niets is gedefinieerd in deze erfpachtaanbieding. ‘Het goedkope segment’ bestaat helemaal niet in beleidstaal. We spreken over sociale huur of vrije sector, met tegenwoordig ook over ‘midsegment’ voor huren betaalbaar voor de middeninkomens. En dat woningen aangeboden aan 55-plussers ‘levensbestendig’ moeten zijn, staat ook nergens. De Dienst Zuidas heeft met deze tekst in de erfpachtaanbieding de ontwikkelaar de kans gegeven om dure woningen te realiseren en de toegankelijkheid voor senioren te beperken. Deze huurwoningen van RIV// waren voor langere termijn bestemd voor de Joodse ouderen. Tot onze teleurstelling heeft de Dienst Zuidas ontwikkelaar COD de kans gegeven deze doelgroep te negeren."

zaterdag 12 maart 2016

Nieuwe Uilenburgerstraat bouwrijp

De meeste mensen weten het al: de omgeving rond het Joods Historisch Museum en de Hollandsche Schouwburg heeft een naam gekregen: het Joods Cultureel Kwartier. 
In deze omgeving wil de Stichting Villa Mazzelsteijn een plek vinden waar het goed toeven is bij het ouder worden. We hebben een heel relevante plek op het oog: de Nieuwe Uilenburgestraat 59, direct naast de Uilenburgsjoel. Deze sjoel is recent opgeknapt en is beroemd om haar fraaie akoestiek. Er vinden regelmatig concerten en bijeenkomsten plaats met een joods karakter en een aantal instellingen zoals KunstEnIsrael is er gevestigd.

De Nieuwe Uilenburgerstraat is een zijstraat van de Jodenbreestraat waar de Snoge op uitkomt met haar kaarslichtconcerten en de eeuwenoude Ets Chaimbibliotheek. Tegenover de Snoge staat het Joods Historisch Museum waar men zich dagelijks tussen de kunst- en cultuurschatten kan begeven, een kosher broodje kan eten, kan studeren in het mediacentrum en kan rondscharrelen in de uitgebreide boekshop van het JHM. Deze belangrijke plekken in Joods Nederland zijn op loopafstand bereikbaar vanaf de Nieuwe Uilenburgerstraat en daarom noemen wij deze plek uiterst relevant voor de doelgroep. In de Uilenburgestraat zelf bevindt zich het muziekcentrum Splendor met vrijwel dagelijks uitvoeringen en workshops. Een geweldige lokatie dus voor de cultureel bewogen joodse 55-plusser.

Villa Mazzelsteijn is in gesprek met de verantwoordelijke projectmanager van de Gemeente Amsterdam over deze lokatie en kan melden dat de kavel bouwrijp is gemaakt. Het restant van de voormalige Rosenthalschool, de conciergewoning, blijft staan als een monument voor het vooroorlogse joodse hart van Amsterdam dat zich hier bevond. Deze conciergewoning kan worden opgenomen in het projectplan. Daarnaast blijven enkele karakteristieke panden staan, zoals de gevel uit de jaren dertig aan de straatzijde.

Ons inziens is deze kavel bij uitstek geschikt voor ouderenhuisvesting in combinatie met een zorgcentrum, of een intergenerationeel project met een 'magic mix' van jong en oud.

woensdag 21 oktober 2015

Huurbijdrage voor WUV-gerechtigden

De Pensioen-en Uitkeringsraad maakt het mogelijk dat een huurbijdrage kan worden aangevraagd door WUV-gerechtigden.

Hieronder de regels. Bij vragen en hulp bij het aanvragen, neem contact op met Joods Maatschappelijk Werk.

Algemeen
Causale aandoeningen kunnen een verhuizing noodzakelijk maken naar een woning waarvan de huur het inkomen van de belanghebbende onevenredig belast. Ook kan het voorkomen dat causale aandoeningen juist de voortzetting van een bestaande huurovereenkomst noodzakelijk maken, terwijl het inkomen hiervoor niet meer toereikend is.
In deze situaties kan voor de Wuv en de Wubo op aanvraag een huurbijdrage worden toegekend.
De voorziening betreft een gedeeltelijke vergoeding van de huurlasten afhankelijk van het gezinsinkomen.
Voorwaarde voor de vergoeding is dat aanspraken op huurtoeslag geldend worden gemaakt. Van de Belastingdienst ontvangen huurtoeslag wordt in mindering gebracht op de huurbijdrage. Op grond van de Wetten buitengewoon pensioen wordt geen huurbijdrage verleend. De voorziening wordt alleen als vergoeding toegekend voor de Wuv en de Wubo.

Bij verblijf in een Wlz-instelling of een verzorgings- of verpleeghuis in het buitenland gelden afwijkende regels. Deze beleidsregel is niet van toepassing op de AOR. De kosten van deze voorziening kunnen niet worden gezien als kosten die direct samenhangen met geneeskundige behandeling en verpleging in verband met oorlogsletsel, waaronder begrepen het verstrekken van kunstmiddelen, voor zover deze onontbeerlijk zijn voor het herstel van redelijke omstandigheden.

Toekenning, voorwaarden
Voor toekenning van de vergoeding gelden de volgende voorwaarden:
• er is een medische noodzaak voor een verhuizing in verband met een causale aandoening naar een woning met een hogere huur en
• de belanghebbende is verhuisd of zal verhuizen naar een adequate woning en
• de huurlasten bedragen meer dan de inkomensnorm. of:
• voortzetting van de bestaande huurovereenkomst is op causale medische gronden noodzakelijk en moet als enige mogelijkheid worden beschouwd, dat wil zeggen er is een causale contra-indicatie voor een verhuizing (met name wegens een dreigende psychische decompensatie) en
• de huurlasten bedragen meer dan de inkomensnorm.

zondag 16 augustus 2015

Rondeel krijgt Lev!

Beth Shalom/Rondeel wordt verrijkt met het studie- en aktiviteitencentrum Lev.
Lev betekent 'hart' in het Hebreeuws, en lef in het Jiddisch-Amsterdams.

Crescas, het studiecentrum verhuist binnenkort, gevolgd door het 50-plus centrum van Joods Maatschappelijk Werk. Zie crescas.nl voor meer informatie.

het logo van Lev
Villa Mazzelsteijn feliciteert Crescas en JMW met deze overstap, die ertoe bijdraagt dat het Beth Shalom - Rondeelcomplex een levendig woon/zorg/aktiviteiten- en studiecentrum wordt voor de Joodse Gemeenschap.

vrijdag 7 augustus 2015

Vijf Jaar Villa Mazzelsteijn

"Een simpel idee, dat nog het meest leek op zo'n ouderwets stadshofje, waar we geweldig enthousiast over werden." 

lees het hele verhaal op http://mazzelsteijn.blogspot.nl/p/pers.html
hofje in Amsterdam