woensdag 24 mei 2017

Cordaan maakt werk van transformatie verzorgingshuizen | NUL20

Goed nieuws van zorginstelling Cordaan, eigenaar van Beth Shalom en de aanpalende woningen op Rondeel.

Zoals bestuursvoorzitter Eelco Damen in bijgaande bericht stelt, realiseert Cordaan jaarlijks in vijftien zorginstellingen zelfstandige woningen voor ouderen. Dit is nodig omdat verzorgingshuizen door het nieuwe beleid van 'zolang mogelijk zelfstandig wonen' alleen toegankelijk zijn voor ouderen met een zware zorgindicatie. Dat geldt ook voor Beth Shalom. Zestig plussers die zelfstandig willen blijven wonen en bij elkaar in de buurt dreigen daarbij buiten de boot te vallen. 

Daarom heeft Villa Mazzelsteijn er bij Cordaan op aangedrongen om in Beth Shalom betaalbare zelfstandige woningen te realiseren voor ouderen die nog zelf hun boontjes kunnen doppen. Directeur Jan Hoff van Cordaan Huisvesting dacht daarbij aan de leegkomende ruimtes aan de Rondeelzijde van Beth Shalom. Villa Mazzelsteijn vindt dit een prima plan. Als daar units worden gerealiseerd voor de jongere joodse ouderen, kunnen die zonder hun jas aan te doen bij de voorzieningen komen die in Beth Shalom aanwezig zijn zoals de wekelijkse warme maaltijd, en kunnen zij naar de cursussen van Crescas en de bijeenkomsten van Lev die zich sinds anderhalf jaar aan de voorzijde van Beth Shalom bevinden. 

Cordaan maakt werk van transformatie verzorgingshuizen

dinsdag 14 maart 2017

Uilenburgercomplex kans voor VM

Villa Mazzelsteijn heeft gesproken bij de behandeling van het Program van Eisen voor de ontwikkeling van het Uilenburgercomplex.
Wij hebben het Joodse karakter van dit stukje Uilenburg benadrukt aan de leden van de Bestuurscommissie Centrum. 
Het terrein is rondom de onderwijzerswoning van de vooroorlogse Rosenthalschool. Alle kinderen en onderwijzers van deze school zijn naar de vernietigingskampen vervoerd. De school zelf is afgebroken. Daarna kwamen er diensten van de Gemeente Amsterdam op dit terrein. Nu wil de Gemeente dat er woningen en bedrijfsruimtes komen, maar vraagt heel veel geld voor het terrein. VM pleit ervoor dat een deel van de woningen wordt bestemd voor Joodse ouderen met een beperkt inkomen, zodat zij op een voor hen relevante lokatie elkaar kunnen bijstaan en samen deel kunnen nemen aan activiteiten in het Joods Cultureel Kwartier waar dit stukje Amsterdam toe behoort. We hebben dit project het Rosenthalhofje genoemd. 
Bestaande bebouwing Uilenburgercomplex met linksonder de onderwijzerswoning van de voormalige Rosenthalschool en linksboven de gedroomde lokatie van het Rosenthalhofje, direct naast de Uilenburgersjoel. Deze bebouwing blijft bestaan, nieuwbouw komt eromheen.

Het plangebied met de bestaande bebouwing en in lichte kleur geplande nieuwbouw; 
rechtsboven de Uilenburgersjoel.

woensdag 18 mei 2016

Erfpachtaanbieding boven water

Na lang aandringen is de passage uit de erfpachtaanbieding met daarin Villa Mazzelsteijn door de Dienst Zuidas verstrekt. Dat maakt een WOB-verzoek overbodig.

De erfpachtaanbieding betreft het deel van de H-kavel, zie onderstaand kaartje van het plangebied, dat grenst aan de LJG-Amsterdam, op de kaart omringt door water.

Uit deze erfpachtaanbieding: “Voor de ontwikkeling van kavel H1 en H2 geldt dat de ontwikkelaar 1.600 m2 gebruiksoppervlakte moet realiseren in het goedkope segment. Afgesproken is dat de ontwikkelaar aan Stichting "Villa Mazzelsteijn" een eerste recht van huur aanbiedt, met een gestanddoening periode van drie maanden.”

Ons commentaar, doorgegeven aan wethouder Ivens van wonen:

"Klinkt mooi zo op het oog, maar niets is gedefinieerd in deze erfpachtaanbieding. ‘Het goedkope segment’ bestaat helemaal niet in beleidstaal. We spreken over sociale huur of vrije sector, met tegenwoordig ook over ‘midsegment’ voor huren betaalbaar voor de middeninkomens. En dat woningen aangeboden aan 55-plussers ‘levensbestendig’ moeten zijn, staat ook nergens. De Dienst Zuidas heeft met deze tekst in de erfpachtaanbieding de ontwikkelaar de kans gegeven om dure woningen te realiseren en de toegankelijkheid voor senioren te beperken. Deze huurwoningen van RIV// waren voor langere termijn bestemd voor de Joodse ouderen. Tot onze teleurstelling heeft de Dienst Zuidas ontwikkelaar COD de kans gegeven deze doelgroep te negeren."

woensdag 30 maart 2016

Notariële Akte Kop Zuidas getekend

Op woensdag 30 maart vond de ondertekening plaats van de vaststellingsakte waarin de huurwoningen naast de LJG-Amsterdam op de Kop Zuidas die recent zijn verhuurd ook in de toekomst bestemd blijven voor joodse ouderen. De akte is een overeenkomst voor onbepaalde tijd waarin de vastgoedeigenaar Multi Veste 201 BV, projectontwikkelaar COD en de Stichting Villa Mazzelsteijn overeenkomen dat bij mutatie (verhuizingen en dergelijke) de woningen met voorrang worden aangeboden aan de contribuanten van VM.
Links opsteller van de akte notaris mr.Olivier Spier, rechts tekenend namens de Stichting VIlla Mazzelsteijn drs.Wanya F. Kruyer Bloemgarten.

zaterdag 12 maart 2016

Nieuwe Uilenburgerstraat bouwrijp

De meeste mensen weten het al: de omgeving rond het Joods Historisch Museum en de Hollandsche Schouwburg heeft een naam gekregen: het Joods Cultureel Kwartier. 
In deze omgeving wil de Stichting Villa Mazzelsteijn een plek vinden waar het goed toeven is bij het ouder worden. We hebben een heel relevante plek op het oog: de Nieuwe Uilenburgestraat 59, direct naast de Uilenburgsjoel. Deze sjoel is recent opgeknapt en is beroemd om haar fraaie akoestiek. Er vinden regelmatig concerten en bijeenkomsten plaats met een joods karakter en een aantal instellingen zoals KunstEnIsrael is er gevestigd.

De Nieuwe Uilenburgerstraat is een zijstraat van de Jodenbreestraat waar de Snoge op uitkomt met haar kaarslichtconcerten en de eeuwenoude Ets Chaimbibliotheek. Tegenover de Snoge staat het Joods Historisch Museum waar men zich dagelijks tussen de kunst- en cultuurschatten kan begeven, een kosher broodje kan eten, kan studeren in het mediacentrum en kan rondscharrelen in de uitgebreide boekshop van het JHM. Deze belangrijke plekken in Joods Nederland zijn op loopafstand bereikbaar vanaf de Nieuwe Uilenburgerstraat en daarom noemen wij deze plek uiterst relevant voor de doelgroep. In de Uilenburgestraat zelf bevindt zich het muziekcentrum Splendor met vrijwel dagelijks uitvoeringen en workshops. Een geweldige lokatie dus voor de cultureel bewogen joodse 55-plusser.

Villa Mazzelsteijn is in gesprek met de verantwoordelijke projectmanager van de Gemeente Amsterdam over deze lokatie en kan melden dat de kavel bouwrijp is gemaakt. Het restant van de voormalige Rosenthalschool, de conciergewoning, blijft staan als een monument voor het vooroorlogse joodse hart van Amsterdam dat zich hier bevond. Deze conciergewoning kan worden opgenomen in het projectplan. Daarnaast blijven enkele karakteristieke panden staan, zoals de gevel uit de jaren dertig aan de straatzijde.

Ons inziens is deze kavel bij uitstek geschikt voor ouderenhuisvesting in combinatie met een zorgcentrum, of een intergenerationeel project met een 'magic mix' van jong en oud.